Plataformes Verticals

Les plataformes elevadores verticals de petit recorregut, están dissenyades per salvar desnivells tant interiors com exteriors. El seu maneig és molt fácil i intuïtiu essent possible utilizar-lo qualsevol usuari encara que es desplaci en cadira de rodes o sense acompanyant.

  • Fàcil i ràpida posada en servei i no requereix obra civil.
  • És una pràctica, econòmica i fàcil solució per a desnivells d'una planta.
  • Les plataformes pujaescales poden instal·lar-se en escales rectes, corbes o petits desnivells.
  • Poden ubicar-se tant a l'exterior com a l'interior dels habitatges.

Plataformes Pujaescales

Una plataforma pujaescales és un sistema dissenyat per a per a les persones que es desplacen en cadira de rodes o amb la mobilitat reduïda, s'adapten a gairebé tots els tipus d'escales siguin de tram recte, amb corbes o amb replans.

Permet als usuaris un estil de vida molt mes còmode i més actiu. A més, les plataformes pujaescales són segures i fàcils d'usar, tant per a escales rectes o corbes, d'interior o exterior.